ขอขอบคุณ ท่านนายก บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ส่งเครื่องจักรกล พร้อมบุคลากรเข้าปรับพื้นที่ทำถนนและวางท่อภายในโรงเรียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 : ขอขอบคุณ ท่านนายก บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ส่งเครื่องจักรกล พร้อมบุคลากรเข้าปรับพื้นที่ทำถนนและวางท่อภายในโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ #อบจ.เชียงใหม #วางท่อ #ปรับถนนภายใน