ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ในการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ดร.วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ ดร.ธนนท์ วีรธนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม 3 และ กลุ่ม 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ในการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น #ปชส. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น - ถ่ายภาพ #กลุ่มงาน ปชส.สศศ. - รายงาน 11/07/63