ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (ภาคกลาง) ในการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา และคณะทำงานของ สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (ภาคกลาง) ในการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร #นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล - ถ่ายภาพ #กลุ่มงาน ปชส.สศศ. - รายงาน 11/07/63