ประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ดร.วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ