ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ในระยะเวลา 1 ปี

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ดร.วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมด้วย นางยุภา แซ่ลิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ลงพื้นที่สถานศึกษาในสังกัด เพื่อประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท #นายประสิทธิโชค ไพบูลย์สิทธิ์ - ถ่ายภาพ #กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สศศ. - รายงาน 26/06/63