พิธีทำบุญตักบาตรวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย şişli escort ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธี ณ สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ#กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สศศ. : ถ่ายภาพ/รายงาน