พิธีทำบุญตักบาตรวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย