Kick Off ฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียน อายุ ๑๒-๑๘ ปี “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมเย็นศิระ โรงเรียนราชประชาอนุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล โดยศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการกิจกรรม Kick Off จากส่วนกลาง สำหรับจังหวัดสตูล มีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูลร่วมกิจกรรมฯ