15 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ปี 2564

15 กรกฎาคม 2564นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และดร.ธนนท์ วีรธนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ปี 2564 เนื่องในโอกาสครบรอบ 69 ปี ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร