“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 24/2564 ประจำวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เข้าร่วมจัดรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 24/2564 ประจำวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด และข้อควรรู้สำหรับทุกจังหวัด โดยการนำของ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ