ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. , ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. และ นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในครั้งนี้ โดย สศศ. มีความห่วงใยสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 . โดยประธาน ได้มอบนโยบายพร้อมให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุม OBEC Channel สพฐ.1 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร