รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในการปฐมนิเทศ ผู้มารายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

18 มิถุนายน 2564 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้มอบหมายให้ นางสาวอนงค์ ผดุงชีวิต รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในการปฐมนิเทศ ผู้มารายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 6 ราย ณ ห้องประชุม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อาคาร สพฐ.2 ชั้น1 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพ