ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงาน พร้อมให้นโยบายการจัดการศึกษาพิเศษ

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร นำโดย ผู้อำนวยการสมจิตร ประดิษฐ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงาน พร้อมให้นโยบายการจัดการศึกษาพิเศษ และให้เกียรติร่วมปลูกต้นชงโค บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารเพชรชงโค เพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มรื่น เเก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร