โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว