ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา9 จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา9 จังหวัดขอนแก่น รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว