ประชุม อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุม DOC สพฐ.5 ชั้น9 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ