ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

.