รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับรายการ(เพิ่มเติม)

.