#แก้ไข ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนานาการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการสรรหาเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

#แก้ไข ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนานาการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการสรรหาเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ