รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกองทุนส่งส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกองทุนส่งส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ