ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

.