ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ