ข่าวส่วนกลาง

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. , ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. และ นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในครั้งนี้ โดย สศศ. มีความห่วงใยสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 . โดยประธาน ได้มอบนโยบายพร้อมให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุม OBEC Channel สพฐ.1 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

2021-06-28 11:27:29

prasittichok

รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในการปฐมนิเทศ ผู้มารายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

18 มิถุนายน 2564 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้มอบหมายให้ นางสาวอนงค์ ผดุงชีวิต รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในการปฐมนิเทศ ผู้มารายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 6 ราย ณ ห้องประชุม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อาคาร สพฐ.2 ชั้น1 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพ

2021-06-28 11:24:22

prasittichok
ข่าวกลุ่มสถานศึกษา


รูปภาพข่าว กลุ่มเครือข่ายสศศ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 17.30 น. ท่านจ่าสิบเอก เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 56 ได้นำนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ เข้าส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร พร้อมด้วยคณะครู ร่วมส่งเสด็จ ณ ที่ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยการนำของนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำคณะข้าราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เฝ้าฯ ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายหลังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564 ซึ่ง ได้เสด็จไปยังพื้นที่สำคัญ หลายแห่งเช่น โครงการตำรวจพันธุ์ดี สถานีตำรวจภูธรงอบอำเภอทุ่งช้าง โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดภูเก็ตอําเภอปัว โครงการทหารพันธุ์ดี ฐานแสงเพ็ญ กรมทหารพรานที่ 32 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง บ้านถืมตอง ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน เป็นต้น ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวจังหวัดน่านอย่างหาที่สุดมิได้ *แหล่งอ้างอิงข่าว จาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน-ข่าว*

2021-06-28 11:41:27

prasittichok

รูปภาพข่าว กลุ่มเครือข่ายสศศ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

วันที่ 2 -4 มิถุนายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ นำโดยผู้อำนวยการทักษิณา ช่วยบำรุง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู เข้าร่วมการอบรม โดยได้มีดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี

2021-06-28 11:38:47

prasittichokประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง