ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ลำดับ ชื่อโรงเรียน
1   ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพฯ
2   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
3   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา
4   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา
5   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
6   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
7   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี
8   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
9   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่
10   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
11   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี
12   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
13   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
14   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่
15   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
16   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
17   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
18   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี
19   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
20   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท
21   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
22   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร
23   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย
24   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด
25   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก
26   ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก
27   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม
28   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
29   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์
30   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
31   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส
32   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน
33   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ
34   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
35   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
36   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
37   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
38   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี
39   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
40   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา
41   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง
42   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร
43   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี
44   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
45   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่
46   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
47   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต
48   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม
49   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
50   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
51   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร
52   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
53   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง
54   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
55   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี
56   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง
57   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน
58   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
59   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
60   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร
61   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล
62   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
63   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
64   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร
65   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว
66   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี
67   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
68   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
69   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
70   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์
71   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย
72   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
73   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง
74   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี
75   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี
76   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
77   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ