วันที่ 21 ธ้นวาคม 2561 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ  พร้อมกับ ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. และคณะผู้บริหารศึกษา ระหว่างวันที่ 21 -23 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมคุณหญิงไขศรี อาคารอุบาลี มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา1 วันที่ 21 ธ้นวาคม 2561 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน (การศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา พร้อมกับ ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. และคณะผู้บริหารศึกษา วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา2 วันที่ 16 ธันวาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. และคณะผู้บริหาร ให้เกียรติร่วมเดินขบวนพาเหรดกับนักกีฬา (การศึกษาพิเศษ) ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ระดับชาติ3 เกาะติดสถานการณ์การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ระดับชาติ (การศึกษาพิเศษ)4 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี 2561 ระดับชาติ (ภาคเหนือ) กลุ่มการศึกษาพิเศษ *11-12 ธค. 2561 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ *13-14 ธค. 2561 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ *20-21 ธค. 2561 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา5 วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา 2561 พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ณ สนามช้างอารีน่า อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์6 วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ หัตถกรรมศิลป์ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา การศึกษาพิเศษ ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 (โรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มการศึกษาพิเศษและศูนย์การศึกษาพิเศษ) ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์7 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 25618 วันที่ 3 ธันวาคม 2561 
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ประธานในที่ประชุมการดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (การศึกษาพิเศษ) ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม.9 วันที่ 2 ธันวาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. และคณะ ให้เกียรติเยี่ยมเยียนและพบปะคณะครู และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสุรินทร์10
javascript image slider by WOWSlider.com v8.8