วันที่ 16 ธันวาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ให้เกียรติร่วมเดินขบวนพาเหรดกับนักกีฬา (การศึกษาพิเศษ) ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ระดับชาติ1 เกาะติดสถานการณ์การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ระดับชาติ (การศึกษาพิเศษ)1 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี 2561 ระดับชาติ (ภาคเหนือ)
กลุ่มการศึกษาพิเศษ *11-12 ธค. 2561 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
*13-14 ธค. 2561 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่
*20-21 ธค. 2561 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา2 วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา 2561 พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ณ สนามช้างอารีน่า อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์3 วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ หัตถกรรมศิลป์ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา การศึกษาพิเศษ ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 (โรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มการศึกษาพิเศษและศูนย์การศึกษาพิเศษ) ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์4 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 25615 วันที่ 3 ธันวาคม 2561 
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ประธานในที่ประชุมการดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (การศึกษาพิเศษ) ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม.6 วันที่ 2 ธันวาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. และคณะ ให้เกียรติเยี่ยมเยียนและพบปะคณะครู และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสุรินทร์7