วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า  “ตามรอยพระบารมี 17 ปี สมเด็จย่า”  และกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยเหลือการศึกษาของเด็กพิการ เพื่อถวายเป็นราชสักการะ และรำลึกถึงดวงพระวิญาณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงคุณูปการต่องานพัฒนาคนพิการไทย ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่1 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ประธานในที่ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 การศึกษาพิเศษ
ณ ห้องประชุม5 ชั้น 1 ตึกอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ1 วันที่ 11 ตุลาคม 2561 
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. และคณะเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพ 
ณ ที่ทำการไปรษณีย์ สาขารองเมือง กรุงเทพมหานคร1 วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายสาธิต จันทรังษี หรือ ลุงหมี มามอบเงิน 4.5 ล้านบาท ให้ผู้บริหารและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนปัญญานุกูล โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้รับมอบ และ ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมพิธีรับมอบดังกล่าว ณ กระทรวงศึกษาธิการ2 วันที่ 24 กันยายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมประชุม โดย นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 12/25613 วันที่ 19 กันยายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ดำเนินรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 36/25614 วันที่ 18 กันยายน 2561 รายการ Five Focus เผยแพร่วีดีทัศน์ ตอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี 
โดย ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยียมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ด้วยการถอดบทเรียนจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เพื่อเริ่มนำร่องที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ก่อนที่จะมีการขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆต่อไป5 วันที่ 13 กันยายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ให้ขวัญกำลังใจ ในการรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์6
slideshow html code by WOWSlider.com v8.8