วันที่ 18 กันยายน 2561 รายการ Five Focus เผยแพร่วีดีทัศน์ ตอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี 
โดย ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยียมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ด้วยการถอดบทเรียนจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เพื่อเริ่มนำร่องที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ก่อนที่จะมีการขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆต่อไป1 วันที่ 13 กันยายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ให้ขวัญกำลังใจ ในการรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์2 วันที่ 11 กันยายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธาน โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB)วันที่ 10-13 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี3 วันที่ 9 กันยายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเสียหายที่เกิดพายุพัดถล่มและให้กำลังใจนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อเอ็ด โดยมี นายวัชรพล มนตรีภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ4 วันที่ 7 กันยายน 2561
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมต.ศธ. เป็นประธานในพิธีเปิด นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขากพฐ. กล่าวรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานผู้บริหารสถานศึกษา 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2561
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร5 วันที่ 7 กันยายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมประชุม โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมต.ศธ. เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาฯ สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร6 วันที่ 5 กันยายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมรายการ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2561 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่7 วันที่ 1 กันยายน 2561
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบการแข่งขัน สอบภาค ค (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สศศ. ปี พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร8
carousel jquery by WOWSlider.com v8.8