วันที่ 9 กันยายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเสียหายที่เกิดพายุพัดถล่มและให้กำลังใจนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อเอ็ด โดยมี นายวัชรพล มนตรีภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ1 วันที่ 7 กันยายน 2561
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมต.ศธ. เป็นประธานในพิธีเปิด นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขากพฐ. กล่าวรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานผู้บริหารสถานศึกษา 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2561
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร2 วันที่ 7 กันยายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมประชุม โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมต.ศธ. เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาฯ สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร3 วันที่ 5 กันยายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมรายการ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2561 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่4 วันที่ 1 กันยายน 2561
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบการแข่งขัน สอบภาค ค (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สศศ. ปี พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร5 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
เข้าร่วมประชุม โดย นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 11/25616 วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนระบบการให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์ รีสอร์ท เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร7 วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. กล่าวนำโดย ดร.สมเกียรติ ชอบผล ตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ของสถานศึกษาสังกัด สศศ. ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก8 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก9 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 7  (Accessible Learning Hackathon 2018 : Solving the right problems for Students with Disabilities) เป็นการแข่งขัน Hackathon เพื่อนักเรียนพิการครั้งแรกของประเทศไทย10
jquery carousel slider by WOWSlider.com v8.8