วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. กล่าวนำโดย ดร.สมเกียรติ ชอบผล ตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ของสถานศึกษาสังกัด สศศ. ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก1 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก2 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 7  (Accessible Learning Hackathon 2018 : Solving the right problems for Students with Disabilities) เป็นการแข่งขัน Hackathon เพื่อนักเรียนพิการครั้งแรกของประเทศไทย3 วันที่ 19 สิงหาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. พร้อมด้วย ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.เขต 2 , นางสาวสิริมา หมอนไหม ผชช.ด้านวิจัยทางการศึกษา และคณะผู้บริหารสังกัด สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กทม. และโรงเรียนราชวินิต (ประถม) กทม.4 วันที่ 18 สิงหาคม 2561 
นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. และผู้บริหารในสังกัด สพฐ. และ สศศ. ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สศศ. ปี พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร5 วันที่ 18 สิงหาคม 2561 
นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. และผู้บริหารในสังกัด สพฐ. และ สศศ. ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สศศ. ปี พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร6 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
เข้าร่วมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่ม เจนเซ่น ณ วัดราชบพิตร กรุงเทพมหานคร7 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สศศ. ปี พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร8 วันที่ 14 สิงหาคม 2561 พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของพระราชทานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี 
โดย ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. และคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมชมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี9
css slideshow by WOWSlider.com v8.8