วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
เข้าร่วมประชุม โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในที่ประชุม และ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขากพฐ. เข้าร่วมประชุมขออนุญาตนำนักเรียนพิการ ที่ผ่านการคัดเลืกเป็นนักเรียนทุนโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57 (พ.ศ. 2561-2562) 1 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
เข้าร่วมประชุม โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในที่ประชุมกำหนดวันประชุม อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ2 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ชาว สศศ.3 4 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดา. สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
เข้าร่วมประชุม โดย นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 10/25615 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธานในที่ประชุมทบทวนความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาให้กับผู้ป่วยติดยาและสารเสพติด6
jquery carousel by WOWSlider.com v8.8