วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 25611 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
เข้าร่วมประชุม2 ประชุมเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของ สพฐ.3 ณ ห้องประชุม 5 อาคาร อาชีวศึกษา ชั้น 14 5 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 25616 ดร.สุดา. สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
เข้าร่วมประชุม7 ประชุมเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของ สพฐ.8 ณ ห้องประชุม 5 อาคาร อาชีวศึกษา ชั้น 19 10 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 256111 ดร.สุดา. สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
เข้าร่วมประชุม12 ประชุมเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของ สพฐ.13 ณ ห้องประชุม 5 อาคาร อาชีวศึกษา ชั้น 114 15
bootstrap slider by WOWSlider.com v8.8