ดร.สุดา. สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการประชุมสัมมนา1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจนโยบาย2 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 25613 แนวทางปฏิบัติงานและนำไปขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินงานในทุกพื้นที่4  ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์5  ที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาเรียนรวม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง จำนวน 225 คน6  ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร7  ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 25618 ดร.สุดา. สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการประชุมสัมมนา9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจนโยบาย10 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 256111  ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร12  ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 256113
html5 slideshow by WOWSlider.com v8.8