[ 
Hackathon ]1 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ3 ด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 74 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร5 วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 25616 
Hackathon: Accessible Learning Hackathon: Solving the right Problems for students with disabilities7 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ9 ด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 710 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร11 วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 256112 13
wow slider by WOWSlider.com v8.8