นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. 
เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง1 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
เข้าร่วมประชุม2 ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ.5 ชั้น 93 วันจันทร์ที่ 2 ก.ค. 2561 4 5 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. 
เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง6 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
เข้าร่วมประชุม7 ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ.5 ชั้น 98 วันจันทร์ที่ 2 ก.ค. 2561 9 10 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. 
เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง11 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ.
เข้าร่วมประชุม12 ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ.5 ชั้น 913 วันจันทร์ที่ 2 ก.ค. 2561 14
bootstrap image slider by WOWSlider.com v8.8