นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน1 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นกรรมการ2 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นกรรมการและเลขานุการ 3 ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2/25614 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ5 วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 6 7 8 9 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน10 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นกรรมการ11 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นกรรมการและเลขานุการ 12 ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2/256113 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ14 วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 15 16 17
slider by WOWSlider.com v8.8