www.finasteriderx.net
canlı maç izle saglambahissiteleri Avukat kartvizit evden eve nakliyat

เชิญร่วมงาน โครงการเปิดประตู“สังคมสำหรับทุกคน (Inclusive Society)”“Stronger Together, no one left behind”
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1  อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2  เชิญร่วมงาน โครงการเปิดประตู“สังคมสำหรับทุกคน (Inclusive Society)”“Stronger Together, no one left behind” วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2
ประชุมวิชาการนานาชาติ IASSIDD 4th ประชุมวิชาการนานาชาติ IASSIDD 4th
การประชุมสัมมนาโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิกไทย 23-24 ม.ค. 2560 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จ.นนทบุรี การประชุมสัมมนาโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิกไทย 23-24 ม.ค. 2560 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จ.นนทบุรี
การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560 การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูข่าวทั้งหมด

bullet เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ชุดฝึกทักษะงานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3   โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-06-22

bullet คู่มือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ และการจัดทำแผนอพยพฉุกเฉินเฉพาะบุคคลสำหรับนักเรียนพิการ  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-06-21

bullet พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-06-15

bullet เอกสารประกอบการบรรยายแนวทางดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-06-15

bullet โครงการเปิดประตู “สังคมสำหรับทุกคน Inclusive Society”  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-06-05

bullet แบบฟอร์มรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559   โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-06-02

bullet เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการกรรมการตรวจการจ้างสถานศึกษา สังกัด สศศ. ระหว่างวันที่ 22-30 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ จ.นนทบุรี  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-06-01

bullet ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมให้ความรู้แก่วิทยากรแกนนำเพื่อพัฒนารูปแบบและกำหนดแนวทางการดำเนินงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 29 - 31 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ ถ.พระรามที่ 6 กทม.  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-05-29

bullet เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและรองฯ ฝ่ายวิชาการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ วันที่ 23-25 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-05-26

bullet โครงการเปิดประตู “สังคมสำหรับทุกคน Inclusive Society” “Stronger Together, no one left behind”   โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-05-23

หนังสือราชการจากสำนักดูข่าวทั้งหมด

bullet ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูผู้พิการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักบิหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคชากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรณีที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-06-26

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างดูข่าวทั้งหมด

facebook สศศ.

facebook การศึกษาสำหรับคนพิการไทยนางญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Smart Obec

e-office สศศ.

The 1st International Symposium on Education

ประชุมวิชาการนานาชาติ IASSIDD 4th

MOU โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศไทย

ปี 2559 ปีแห้งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

ปี 2559 ปีแห้งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

เว็บไซต์ศูนย์รวมสื่อ กระทรวงศึกษา

อี ที วี

สารจากโฆษก สพฐ.

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา

ลิงค์กิจกรรมเด่น สพฐ.จำนวน 95519 คน

แผนที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ข่าวสารจากกลุ่มเครือข่ายดูข่าวทั้งหมด

bullet ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2560  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-06-23

bullet ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เผยแพร่วารสาร "ฟ้าใส" ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 พฤษภาคม 2560  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-06-12

bullet ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-05-29

bullet จุลสาร "เจิดจ้า" ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-03-06

bullet โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-02-21

bullet ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสงคราม  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-02-21

ข่าวรับสมัครงานดูข่าวทั้งหมด
ฟีดข่าวจาก สพฐ.


ข่าวประชาสัมพันธ์/สื่อวีดีทัศน์

นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ให้แก่เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษา

วันจันทร์ที่ 7 พ.ย. 59 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดป้าย อาคารสิริวิทยาทร ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ช่วยเด็กยากจนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

วันที่ 3 ต.ค. 59 รายการคุยโขมงข่าวเช้า เกษตรสร้างชาติ รายงานพิเศษ : ปลูกผักในตะกร้า ประหยัดพื้นที่ ตัดขายสดๆ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จ.อำนาจเจริญ

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอนนักเรียน และใช้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอน สามารถสร้างพัฒนาการที่ดี และสร้างอาชีพให้แก่เด็กนักเรียน

สอนหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กพิการ จ.เพชรบูรณ์


Infographic


infographicสิทธิสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่น