• 
ศาสดาจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัด ลพบุรี โดยมีคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
วันที่ 18 มีนาคม 2562
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมประชุม โดยนายวิสิทธิ์ สนามชวด ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ7 วันที่ 13 มีนาคม 2562 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร ในการอบรมพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านวินัย ระเบียบและกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์ฯ8 วันที่ 13 มีนาคม 2562
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลฯ และให้กำลังใจ ครูบุคลากร ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร9 รายการ พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2562 
ประจำวันพุธที่ 6 มีนาคม 256211 วันที่ 4 มีนาคม 2562 
ศาสดาจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัด ลพบุรี โดยมีคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ12 วันที่ 4 มีนาคม 2562 การประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ และการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาฯ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
13
jquery carousel slider by WOWSlider.com v8.8สพฐ.เกมส์ 2561 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561


ข่าวประชาสัมพันธ์ดูข่าวทั้งหมด
bullet ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา และครูสอนศาสนาอิสลาม หรือวิทยากรอิสลามศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2563  โดย  admin  เมื่อวันที่  2020-07-12

Good Deed คนดี วันนี้


facebook สศศ.
facebook การศึกษาสำหรับคนพิการไทย
SEB News


สศศ.เตรียมความพร้อมรับสมัครสอบครูผู้ช่วย


@แก้วกัลยา


หน้า1แก้วกัลยาหน้า2แก้วกัลยา


Others News


สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์

ดร.สุดา  สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส


`E-Brochure

`E-Journal

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Smart Obec

e-office สศศ.

OBEC TV

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

หนังสือเสียงระบบ Daisy (Audio and full text)โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ สศศ.

หนังสือเสียงระบบ Daisy (Audio and full text) โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ สศศ.

MOU โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศไทย

ปี 2559 ปีแห้งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

ปี 2559 ปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

อี ที วี

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา

ลิงค์กิจกรรมเด่น สพฐ.

SETFacebook SEB
Twitter SEBVisitor Statistics
» 10 Online
» 664 Today
» 785 Yesterday
» 2245 Week
» 3047 Month
» 226198 Year
» 556814 Total
Record: 30136 (23.02.2020)
เริ่มนับตั้งแต่ ๐๕/๐๖/๒๕๖๑.

แผนที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

(((ข่าวน่าสนใจ)))


บริจาคหนังสือ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี

รับสมัครครูสอนต่างแดน

รับสมัครคนพิการเข้าร่วมชิงชัยในงานแข่งขันผีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9

งานวันดาวน์ซินโดรมโลก สถาบันราชานุกูลประจำปี 2562 ดาวน์ดวงนี้สร้างได้

ข่าวสารจากกลุ่มเครือข่ายดูข่าวทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานดูข่าวทั้งหมด

ฟีดข่าวจาก สพฐ.

รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 26/2562
ประจำวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562ข่าวประชาสัมพันธ์/สื่อวีดีทัศน์

โครงการ ร้อยคำแทนใจ ครั้งที่ 8 (20190319) โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี

รายการโลกใสไร้ขยะ ตอน การบริหารจัดการธนาคารขยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อ แม่แจ่ม จ เชียงใหม่

กลุ่มบุคคลออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

Thai PBS Sports: โอกาส เเละความเท่าเทียมหัวใจนักกีฬาพิการไทย (โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี)

งานผู้แสดงความสามารถตามกฎหมายควบคุมการขอทาน ณ ห้องอาหารสมาชิกรัฐสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 1

Bowling การกุศล โรงเรียนในสังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ สนับสนุนโดย สสสส. รุ่นที่ 8

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ทหารอากาศ (260162) โดยผู้ใหญ่ใจดี บริษัท วิสแพค จำกัด และเครือข่ายกลุ่มเพื่อน

YES Program โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมแก่เยาวชน

แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)

วีดีทัศน์การดำเนินงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ

สรุปย่อ พรบ. การศึกษาสำหรับคนพิการ 2551