www.finasteriderx.net
canlı maç izle saglambahissiteleri Avukat kartvizit evden eve nakliyat

เชิญร่วมงาน โครงการเปิดประตู“สังคมสำหรับทุกคน (Inclusive Society)”“Stronger Together, no one left behind”
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1  อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2  เชิญร่วมงาน โครงการเปิดประตู“สังคมสำหรับทุกคน (Inclusive Society)”“Stronger Together, no one left behind” วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2
ประชุมวิชาการนานาชาติ IASSIDD 4th ประชุมวิชาการนานาชาติ IASSIDD 4th
การประชุมสัมมนาโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิกไทย 23-24 ม.ค. 2560 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จ.นนทบุรี การประชุมสัมมนาโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิกไทย 23-24 ม.ค. 2560 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จ.นนทบุรี
การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560 การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูข่าวทั้งหมด

bullet ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-07-20

bullet เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา ทวิภาคี สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-07-05

bullet มาตรฐานด้านโภชนาการ สำหรับนักเรียนประจำ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-07-03

bullet ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดจัดทำสื่อวีดิทัศน์สำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อครูการศึกษาพิเศษ  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-06-28

bullet เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ชุดฝึกทักษะงานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3   โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-06-22

bullet คู่มือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ และการจัดทำแผนอพยพฉุกเฉินเฉพาะบุคคลสำหรับนักเรียนพิการ  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-06-21

bullet พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-06-15

bullet เอกสารประกอบการบรรยายแนวทางดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-06-15

bullet โครงการเปิดประตู “สังคมสำหรับทุกคน Inclusive Society”  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-06-05

bullet แบบฟอร์มรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559   โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-06-02

หนังสือราชการจากสำนักดูข่าวทั้งหมด

bullet ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารีบการคัดเลือกครูผู้พิการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-07-14


bullet ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูผู้พิการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักบิหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคชากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรณีที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-06-26ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างดูข่าวทั้งหมด

facebook สศศ.

facebook การศึกษาสำหรับคนพิการไทย

ประชุมวิชาการนานาชาติ IASSIDD 4th

MOU โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศไทย

ปี 2559 ปีแห้งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

ปี 2559 ปีแห้งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

เว็บไซต์ศูนย์รวมสื่อ กระทรวงศึกษา

อี ที วี

สารจากโฆษก สพฐ.

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา

ลิงค์กิจกรรมเด่น สพฐ.จำนวน 7573 คน

แผนที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษbahis sitelericanlı bahis

ฟีดข่าวจาก สพฐ.


ข่าวประชาสัมพันธ์/สื่อวีดีทัศน์

นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ให้แก่เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษา

วันจันทร์ที่ 7 พ.ย. 59 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดป้าย อาคารสิริวิทยาทร ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ช่วยเด็กยากจนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม


-->

Infographic


infographicสิทธิสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่น