• วันที่ 18 กันยายน 2561 รายการ Five Focus เผยแพร่วีดีทัศน์ ตอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี 
โดย ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยียมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ด้วยการถอดบทเรียนจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เพื่อเริ่มนำร่องที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ก่อนที่จะมีการขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆต่อไป
  • วันที่ 13 กันยายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ให้ขวัญกำลังใจ ในการรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
  • วันที่ 11 กันยายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธาน โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB)วันที่ 10-13 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
  • วันที่ 9 กันยายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเสียหายที่เกิดพายุพัดถล่มและให้กำลังใจนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อเอ็ด โดยมี นายวัชรพล มนตรีภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ
  • วันที่ 7 กันยายน 2561
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมต.ศธ. เป็นประธานในพิธีเปิด นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขากพฐ. กล่าวรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานผู้บริหารสถานศึกษา 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2561
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
  • วันที่ 7 กันยายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมประชุม โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมต.ศธ. เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาฯ สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
  • วันที่ 5 กันยายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมรายการ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2561 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
  • วันที่ 1 กันยายน 2561
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบการแข่งขัน สอบภาค ค (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สศศ. ปี พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 18 กันยายน 2561 รายการ Five Focus เผยแพร่วีดีทัศน์ ตอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี 
โดย ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยียมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ด้วยการถอดบทเรียนจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เพื่อเริ่มนำร่องที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ก่อนที่จะมีการขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆต่อไป1 วันที่ 13 กันยายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ให้ขวัญกำลังใจ ในการรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์2 วันที่ 11 กันยายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธาน โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB)วันที่ 10-13 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี3 วันที่ 9 กันยายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเสียหายที่เกิดพายุพัดถล่มและให้กำลังใจนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อเอ็ด โดยมี นายวัชรพล มนตรีภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ4 วันที่ 7 กันยายน 2561
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมต.ศธ. เป็นประธานในพิธีเปิด นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขากพฐ. กล่าวรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานผู้บริหารสถานศึกษา 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2561
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร5 วันที่ 7 กันยายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมประชุม โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมต.ศธ. เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาฯ สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร6 วันที่ 5 กันยายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมรายการ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2561 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่7 วันที่ 1 กันยายน 2561
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบการแข่งขัน สอบภาค ค (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สศศ. ปี พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร8
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูข่าวทั้งหมดfacebook สศศ.
facebook การศึกษาสำหรับคนพิการไทย
SEB Newsสพฐ.จัดนิทรรศการลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวนำสู่คุณภาพ สศศ.เตรียมความพร้อมรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

ดร.สุดา  สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส


`E-Brochure

`E-Journal

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Smart Obec

e-office สศศ.

OBEC TV

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

หนังสือเสียงระบบ Daisy (Audio and full text)โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ สศศ.

หนังสือเสียงระบบ Daisy (Audio and full text) โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ สศศ.

MOU โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศไทย

ปี 2559 ปีแห้งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

ปี 2559 ปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

เว็บไซต์ศูนย์รวมสื่อ กระทรวงศึกษา

อี ที วี

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา

ลิงค์กิจกรรมเด่น สพฐ.


Visitor Statistics
» 1 Online
» 4 Today
» 597 Yesterday
» 1281 Week
» 15365 Month
» 81949 Year
» 81949 Total
Record: 15376 (27.08.2018)
เริ่มนับตั้งแต่ ๐๕/๐๖/๒๕๖๑.

แผนที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ข่าวสารจากกลุ่มเครือข่ายดูข่าวทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานดูข่าวทั้งหมด

ฟีดข่าวจาก สพฐ.


ข่าวประชาสัมพันธ์/สื่อวีดีทัศน์

การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาฯ สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ

รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 35/2561 ประจำวันพุธที่ 12 กันยายน 2561

Five Focus ตอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี

Five Focus โรงเรียนราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา (ออกอากาศอังคารที่ 18 ก.ย.61 เวลา 11.55 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5)

Five Focus ศูนย์การศึกษาพิเศษ "ตอนเด็กติดเตียง" (ออกอากาศวันอังคารที่ 18 ก.ย.61 เวลา 11.55-12.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5)

Five Focus ตอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ (ออกอากาศอังคารที่ 18 ก.ย.61 เวลา 10.55 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5)

Five Focus ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 โคราช (ออกอากาศวันที่ 12 ก.ย.61 เวลา 10.55-11.00 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5)

"ข้าวสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ อยู่อย่างพอเพียง" กิจกรรมปลูกข้าว กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวิถีชีวิตคนเมืองน่าน ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ 1 การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2561

วีดีทัศน์การดำเนินงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ

สรุปย่อ พรบ. การศึกษาสำหรับคนพิการ 2551

180523 Special Olympics Young Athletes @ ศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาคร