เชิญร่วมลงนามและเชิญชมนิทรรศการบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศไทยในวันพฤหัสบดีที่30มิถุนายน2559 กห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูข่าวทั้งหมด

bullet เอกสารประกอบการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice :BP)  โดย  ฤทัยรัตน์  เมื่อวันที่ 09-06-2016

bullet หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  โดย  ฤทัยรัตน์  เมื่อวันที่ 06-06-2016

bullet หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามสำนักงาน ก.ค.ศ  โดย  ฤทัยรัตน์  เมื่อวันที่ 02-06-2016

bullet ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 5  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่ 17-05-2016

bullet ขอเชิญร่วมส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ครั้งที่ 5   โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่ 12-05-2016

bullet ไฟล์สำหรับการกรอกข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือนกับกรมบัญชีกลาง   โดย  ฤทัยรัตน์  เมื่อวันที่ 04-05-2016

bullet ข่าวฝากประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนวิทยาลัยนานาชาติมหิดล  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่ 04-05-2016

bullet (28 เม.ย. 59) โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล "มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก"  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่ 28-04-2016

bullet แบบฟอร์มการสมัครการประกวดสื่อวีดิทัศน์   โดย  ฤทัยรัตน์  เมื่อวันที่ 05-04-2016

bullet โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกครูอัตราจ้าง (งบ อบจ.)  โดย  ฤทัยรัตน์  เมื่อวันที่ 26-03-2016

หนังสือราชการจากสำนักดูข่าวทั้งหมด
bullet ประกาศรายชื้อผู้ได้คัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประ­จำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง ห­รือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเง­ินรายได้ของสถานศึกษา ครูสอนศาสนาอิสลามห­รือวิทยากรอิสลามศึกษา เพื่อบรรจุและแต่ง­ตั้งเข้่ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบ­ุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเ­ขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ­เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4­ อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเท­พา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัด­ สศศ. ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559   โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่ 18-03-2016

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างดูข่าวทั้งหมด

facebook สศศ.

facebook การศึกษาสำหรับคนพิการไทยรูปผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

e-office Gateways


e-office สำนัก


ลิ้งค์กระทรวงศึกษาธิการ


ลิงค์ สพฐ.


ลิงค์สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา


ลิงค์เอสเอ็มอีออทิสติกไทย


ลิงค์มูลนิธิออทิสติกไทย


ลิงค์มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย สพฐ.

เว็บไซต์ศูนย์รวมสื่อ กระทรวงศึกษา

อี ที วี


สารจากโฆษก สพฐ.


ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ


โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา


ลิงค์กิจกรรมเด่น สพฐ.จำนวน 380493 คน

แผนที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ข่าวสารจากกลุ่มเครือข่ายดูข่าวทั้งหมด

bullet ภาพกิจกรรมศูนย์สมุทรสงคราม ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่ 20-06-2016

bullet จุลสารประจำเดือนพฤษภาคมของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่ 06-06-2016

bullet ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสมุทรสงคราม ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่ 28-04-2016

bullet ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่ 28-04-2016

bullet การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปิดโลกแห่งองค์ความรู้ : มิติการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่ประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย  ฤทัยรัตน์  เมื่อวันที่ 28-02-2016

bullet ศูนย์ฯ หนองบัวลำภู การใช้มาตรฐานและการกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558.pdf  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่ 11-02-2016

ข่าวรับสมัครงานดูข่าวทั้งหมด
ฟีดข่าวจาก สพฐ.


แนะนำผู้บุคลากรเด่น
 • 

  นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
  โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล


  นายวิทูรวงศ์ทอง วิทูรางกูร
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร


 • 

  นางปราณีต ประคองพันธ์
  ตำแหน่ง พนักงานราชการ

  โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล

  ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับภาค รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม


  นางรจนา สีทอง
  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

  โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล

  ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับภาค รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม


 • 

  นายภีระศักดิ์ พงษ์รัตน์
  นักเรียน โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล

  เข้าร่วมการแข่งขัน“Special 0lympics W0rld Summer Games 2011” 25 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2554 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ผลการแข่งขัน กีฬาเทเบิ้ลเทนนิส - เหรียญเงินประเภท ทีม ชาย - เหรียญเงินประเภท คู่ ชาย - เหรียญเงินประเภท เดี่ยว ชาย


  นายขวัญชัย ศรีสุวรรณ
  นักเรียน โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล

  นายขวัญชัย ศรีสุวรรณ เข้าร่วมการแข่งขัน “Special 0lympics Asia Pacific Regional Games 2013 ” 28 พฤศจิกายน– 8 ธันวาคม 2556 ณ เมืองนิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย


  นางสาววิภาดา ยืนยาว
  นักเรียน โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล

  นางสาววิภาดา ยืนยาว ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน “Special 0lympics World Summer Games 2015” ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา


 • $num[des]
  $num[deteil]

  "; echo "

  $num[name]
  ตำแหน่ง $num[pos]

  $num[des]

  $num[alt]


  "; } ?>

 

กิจกรรม สื่อ infographic

 •  
   
 • ตอนที่1
  ตอนที่2
  ตอนที่3
  ตอนที่4

 • Detail Data4