นักเรียนผู้พิการและนักเรียนด้อยโอกสกว่า 7,000 คน  เข้าชมนิทรรศการ “พระเมรุมาศพิมานนฤมิศ สรรพศาสตร์ ศิลป์พร้อม น้อมถวายพระราชาผู้ทรงธรรม” นักเรียนผู้พิการและนักเรียนด้อยโอกสกว่า 7,000 คน เข้าชมนิทรรศการ “พระเมรุมาศพิมานนฤมิศ สรรพศาสตร์ ศิลป์พร้อม น้อมถวายพระราชาผู้ทรงธรรม”
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเผยแพร่มาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์ ในประเทศไทยให้แก่บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอด และหน่วยงานทางการศึกษา ในประเทศไทย ครั้งที่ 3” ณ โรงแรมเดอะเลคกาซี่ จ.นนทบุรี ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเผยแพร่มาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์ ในประเทศไทยให้แก่บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอด และหน่วยงานทางการศึกษา ในประเทศไทย ครั้งที่ 3” ณ โรงแรมเดอะเลคกาซี่ จ.นนทบุรี
ขอเชิญชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ออกอากาศทุกวันพุธเวลา 08.00-09.00 น. ทาง DLTV14 และ OBEC Channel ขอเชิญชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ออกอากาศทุกวันพุธเวลา 08.00-09.00 น. ทาง DLTV14 และ OBEC Channel
วันที่ 4 กันยายน 2560 พิธีรับส่งงานในหน้าที่ราชการของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม 1 สพฐ.4 ชั้น 2 วันที่ 4 กันยายน 2560 พิธีรับส่งงานในหน้าที่ราชการของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม 1 สพฐ.4 ชั้น 2
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ดร.สามารถ รัตนสาคร ผู้แทนสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เข้ารับมอบทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ประจำปี 2560 วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ดร.สามารถ รัตนสาคร ผู้แทนสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เข้ารับมอบทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ประจำปี 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูข่าวทั้งหมด

bullet นักเรียนผู้พิการและนักเรียนด้อยโอกสกว่า 7,000 คน เข้าชมนิทรรศการ‘พระเมรุมาศพิมานนฤมิศ สรรพศาสตร์ ศิลป์พร้อม น้อมถวายพระราชาผู้ทรงธรรม’   โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-11-16

bullet ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเผยแพร่มาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์ ในประเทศไทยให้แก่บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอด และหน่วยงานทางการศึกษา ในประเทศไทย ครั้งที่ 3” ณ โรงแรมเดอะเลคกาซี่ จ.นนทบุรี  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-11-09

bullet วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมชี้แจงการแต่งตั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-11-06

bullet การงดการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2560  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-11-02

bullet วันที่ 30 ต.ค. 60 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ปีะจำปี 2561 งบอุดหนุนสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก (บัญชี ข. ค.)  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-11-01

bullet ขอเชิญชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 08.00-09.00 น.   โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-10-18

bullet ผอ.สศศ. ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-10-02

bullet เอกสารประกอบการประชุมวิชาการโครงการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่ Thailand 4.0 วันที่ 8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบิช โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท จังหวัดสงขลา  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-09-13

bullet วันที่ 4 กันยายน 2560 พิธีรับส่งงานในหน้าที่ราชการของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม 1 สพฐ.4 ชั้น 2 และร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-09-04

bullet วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายสามารถ รัตนสาคร ผู้แทนสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เข้ารับมอบทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ประจำปี 2560  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-09-04

หนังสือราชการจากสำนักดูข่าวทั้งหมด

bullet (แก้ไข) ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560   โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-11-15

bullet ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ครูสอนศาสนาอิสลาม หรือวิทยากรอิสลามศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-11-15
dreamfilm

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างดูข่าวทั้งหมด

facebook สศศ.

facebook การศึกษาสำหรับคนพิการไทยดร.สุดา  สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ


กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Smart Obec

e-office สศศ.

The 1st International Symposium on Education

ประชุมวิชาการนานาชาติ IASSIDD 4th

MOU โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศไทย

ปี 2559 ปีแห้งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

ปี 2559 ปีแห้งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

เว็บไซต์ศูนย์รวมสื่อ กระทรวงศึกษา

อี ที วี

สารจากโฆษก สพฐ.

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา

ลิงค์กิจกรรมเด่น สพฐ.จำนวน 8445 คน

แผนที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ข่าวสารจากกลุ่มเครือข่ายดูข่าวทั้งหมด

bullet ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2560  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-11-16

bullet ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ประจำเดือนกันยายน 2560  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-10-02

bullet ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เผยแพร่วารสาร "ฟ้าใส" เดือนกันยายน 2560  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-10-02

bullet ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2560  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-09-15

bullet ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 1 จ.นครปฐม พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ พ่อแม่-ชุมชน-พี่เลี้ยงเด็กพิการ  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-08-24

bullet ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร ประชาสัมพันธ์วารสารเจิดจ้า กรกฏาคม 2560  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-08-15

maltepe escort

ข่าวรับสมัครงานดูข่าวทั้งหมด
ฟีดข่าวจาก สพฐ.


ข่าวประชาสัมพันธ์/สื่อวีดีทัศน์

วีดีทัศน์การดำเนินงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ

นักเรียนพิการ ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

กระทรวงศึกษาธิการนำเด็กด้อยโอกาสและนักเรียนพิการ เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

นักเรียนพิการกว่า 7,000 คนชมพระเมรุมาศ

กลุ่มนักเรียนคนพิการพิการตื่นเต้นและดีใจเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตรSEB Newsสพฐ.จัดนิทรรศการลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวนำสู่คุณภาพ สศศ.เตรียมความพร้อมรับสมัครสอบครูผู้ช่วย