www.finasteriderx.net

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ และโรงเรียนเรียนรวม ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ และโรงเรียนเรียนรวม ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานเปิดการแข่งขันสะกดนิ้วมืออเมริกัน Fingerspelling Contest 2nd ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวชิรารัศมิ์ธีปังกร โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานเปิดการแข่งขันสะกดนิ้วมืออเมริกัน Fingerspelling Contest 2nd ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวชิรารัศมิ์ธีปังกร โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิค มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่แรกเริ่ม โครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิค มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่แรกเริ่ม
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 17 ม.ค. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 17 ม.ค. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ
ชาว สศศ. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราห์ 57 จ.เพชรบูรณ์ ได้รับรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2560 และ ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ได้รับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2560 ชาว สศศ. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราห์ 57 จ.เพชรบูรณ์ ได้รับรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2560 และ ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ได้รับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูข่าวทั้งหมด

bullet การประชุมเตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ และโรงเรียนเรียนรวม ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2018-01-19

bullet การแข่งขันสะกดนิ้วมืออเมริกัน Fingerspelling Contest 2nd   โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2018-01-19

bullet โครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิค มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่แรกเริ่ม  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2018-01-18

bullet บันทึกข้อตกลงการบริจากที่ดินและการก่อสร้างอาคารโรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรี  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2018-01-18

bullet การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 4/2561   โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2018-01-17

bullet งานวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยใช้ระบบงาน (Work System) และกระบวนการวิจัยและพัฒนา  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2018-01-17

bullet คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเสมาพัฒนาชีวิต  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2018-01-17

bullet แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากราชการและคำรับรองของผู้บังคับบัญชา  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-12-12

bullet เอกสารการรับนักเรียน สำหรับนักเรียนศึกษาสงเคราะห์ ปี 2561  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-12-01

bullet สศศ. มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ตามโครงการต้านภัยหนาวที่แม่ฮ่องสอน  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-11-29

หนังสือราชการจากสำนักดูข่าวทั้งหมดbullet ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูพิการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ   โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2018-01-11


dreamfilm

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างดูข่าวทั้งหมด

facebook สศศ.

facebook การศึกษาสำหรับคนพิการไทยดร.สุดา  สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ


กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Smart Obec

e-office สศศ.

The 1st International Symposium on Education

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

หนังสือเสียงระบบ Daisy (Audio and full text)โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ สศศ.

หนังสือเสียงระบบ Daisy (Audio and full text) โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ สศศ.

MOU โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศไทย

ปี 2559 ปีแห้งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

ปี 2559 ปีแห้งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

เว็บไซต์ศูนย์รวมสื่อ กระทรวงศึกษา

อี ที วี

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา

ลิงค์กิจกรรมเด่น สพฐ.จำนวน 1063 คน

แผนที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ข่าวสารจากกลุ่มเครือข่ายดูข่าวทั้งหมด

bullet ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เผยแพร่วารสาร "ฟ้าใส" เดือนธันวาคม 2560  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2018-01-03

bullet ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เผยแพร่วารสาร "ฟ้าใส" เดือนพฤศจิกายน 2560  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-11-29

bullet ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2560  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-11-16

bullet ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ประจำเดือนกันยายน 2560  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-10-02

bullet ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เผยแพร่วารสาร "ฟ้าใส" เดือนกันยายน 2560  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-10-02

bullet ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2560  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-09-15

maltepe escort

ข่าวรับสมัครงานดูข่าวทั้งหมด

bullet ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จ. อุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2018-01-18

bullet โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการ  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2018-01-16

bullet ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สังกัด สศศ.  โดย  เพ็ญประภา  เมื่อวันที่  2018-01-10

bullet ประกาศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  โดย  เพ็ญประภา  เมื่อวันที่  2018-01-10

bullet ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ  โดย  เพ็ญประภา  เมื่อวันที่  2018-01-10

ฟีดข่าวจาก สพฐ.


ข่าวประชาสัมพันธ์/สื่อวีดีทัศน์

รายงานพิเศษ : LD กับปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

วีดีทัศน์การดำเนินงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ

นักเรียนพิการ ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

กระทรวงศึกษาธิการนำเด็กด้อยโอกาสและนักเรียนพิการ เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

นักเรียนพิการกว่า 7,000 คนชมพระเมรุมาศ

กลุ่มนักเรียนคนพิการพิการตื่นเต้นและดีใจเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตรSEB Newsสพฐ.จัดนิทรรศการลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวนำสู่คุณภาพ สศศ.เตรียมความพร้อมรับสมัครสอบครูผู้ช่วย