Dd Zzz
นักเรียนผู้พิการและนักเรียนด้อยโอกสกว่า 7,000 คน  เข้าชมนิทรรศการ “พระเมรุมาศพิมานนฤมิศ สรรพศาสตร์ ศิลป์พร้อม น้อมถวายพระราชาผู้ทรงธรรม” นักเรียนผู้พิการและนักเรียนด้อยโอกสกว่า 7,000 คน เข้าชมนิทรรศการ “พระเมรุมาศพิมานนฤมิศ สรรพศาสตร์ ศิลป์พร้อม น้อมถวายพระราชาผู้ทรงธรรม”
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเผยแพร่มาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์ ในประเทศไทยให้แก่บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอด และหน่วยงานทางการศึกษา ในประเทศไทย ครั้งที่ 3” ณ โรงแรมเดอะเลคกาซี่ จ.นนทบุรี ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเผยแพร่มาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์ ในประเทศไทยให้แก่บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอด และหน่วยงานทางการศึกษา ในประเทศไทย ครั้งที่ 3” ณ โรงแรมเดอะเลคกาซี่ จ.นนทบุรี
ขอเชิญชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ออกอากาศทุกวันพุธเวลา 08.00-09.00 น. ทาง DLTV14 และ OBEC Channel ขอเชิญชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ออกอากาศทุกวันพุธเวลา 08.00-09.00 น. ทาง DLTV14 และ OBEC Channel
วันที่ 4 กันยายน 2560 พิธีรับส่งงานในหน้าที่ราชการของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม 1 สพฐ.4 ชั้น 2 วันที่ 4 กันยายน 2560 พิธีรับส่งงานในหน้าที่ราชการของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม 1 สพฐ.4 ชั้น 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูข่าวทั้งหมด

bullet Sss  โดย  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  เมื่อวันที่  2017-12-17

bullet Hacked By TürkHackTeam.Org//57.Alay Komutanlığı MixPro  โดย  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  เมื่อวันที่  2017-12-17

bullet Hacked By TürkHackTeam.Org//57.Alay Komutanlığı   โดย  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  เมื่อวันที่  2017-12-17

bullet แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากราชการและคำรับรองของผู้บังคับบัญชา  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-12-12

bullet เอกสารการรับนักเรียน สำหรับนักเรียนศึกษาสงเคราะห์ ปี 2561  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-12-01

bullet สศศ. มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ตามโครงการต้านภัยหนาวที่แม่ฮ่องสอน  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-11-29

bullet สพฐ.จัดนิทรรศการลดความเหลื่อมล้ำ  ก้าวนำสู่คุณภาพ  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-11-23

bullet นักเรียนผู้พิการและนักเรียนด้อยโอกสกว่า 7,000 คน เข้าชมนิทรรศการ‘พระเมรุมาศพิมานนฤมิศ สรรพศาสตร์ ศิลป์พร้อม น้อมถวายพระราชาผู้ทรงธรรม’   โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-11-16

bullet ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเผยแพร่มาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์ ในประเทศไทยให้แก่บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอด และหน่วยงานทางการศึกษา ในประเทศไทย ครั้งที่ 3” ณ โรงแรมเดอะเลคกาซี่ จ.นนทบุรี  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-11-09

bullet วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมชี้แจงการแต่งตั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-11-06

หนังสือราชการจากสำนักดูข่าวทั้งหมด

bullet ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560   โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-12-01

bullet ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ครูสอนศาสนาอิสลาม หรือวิทยากรอิสลามศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560   โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-12-01

bullet (แก้ไข) ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560   โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-11-15

bullet ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ครูสอนศาสนาอิสลาม หรือวิทยากรอิสลามศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-11-15


dreamfilm

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างดูข่าวทั้งหมด

facebook สศศ.

facebook การศึกษาสำหรับคนพิการไทยดร.สุดา  สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ


กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Smart Obec

e-office สศศ.

The 1st International Symposium on Education

MOU โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศไทย

ปี 2559 ปีแห้งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

ปี 2559 ปีแห้งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

เว็บไซต์ศูนย์รวมสื่อ กระทรวงศึกษา

อี ที วี

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา

ลิงค์กิจกรรมเด่น สพฐ.จำนวน 11910 คน

แผนที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ข่าวสารจากกลุ่มเครือข่ายดูข่าวทั้งหมด

bullet ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เผยแพร่วารสาร "ฟ้าใส" เดือนพฤศจิกายน 2560  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-11-29

bullet ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2560  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-11-16

bullet ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ประจำเดือนกันยายน 2560  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-10-02

bullet ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เผยแพร่วารสาร "ฟ้าใส" เดือนกันยายน 2560  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-10-02

bullet ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2560  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-09-15

bullet ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 1 จ.นครปฐม พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ พ่อแม่-ชุมชน-พี่เลี้ยงเด็กพิการ  โดย  ณัฐพงศ์  เมื่อวันที่  2017-08-24

sfanytime

ข่าวรับสมัครงานดูข่าวทั้งหมด
ฟีดข่าวจาก สพฐ.


ข่าวประชาสัมพันธ์/สื่อวีดีทัศน์

รายงานพิเศษ : LD กับปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

วีดีทัศน์การดำเนินงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ

นักเรียนพิการ ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

กระทรวงศึกษาธิการนำเด็กด้อยโอกาสและนักเรียนพิการ เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

นักเรียนพิการกว่า 7,000 คนชมพระเมรุมาศ

กลุ่มนักเรียนคนพิการพิการตื่นเต้นและดีใจเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตรSEB Newsสพฐ.จัดนิทรรศการลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวนำสู่คุณภาพ สศศ.เตรียมความพร้อมรับสมัครสอบครูผู้ช่วย