• ((( Live ))) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ประชุมนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการฯ เกี่ยวกับรายงานจำนวนนักเรียน โดย ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.
 • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดทำบันทึกข้อตกลง และนายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าวเปิดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการบริจาคที่ดินและการก่อสร้างอาคารโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) ระหว่าง นางสาวปนัดดา อยู่วิทยา กับ โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. ณ โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) จังหวัดชลบุรี
 • วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 • วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า “ตามรอยพระบารมี 17 ปี สมเด็จย่า” และกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยเหลือการศึกษาของเด็กพิการ เพื่อถวายเป็นราชสักการะ และรำลึกถึงดวงพระวิญาณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงคุณูปการต่องานพัฒนาคนพิการไทย ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
 • วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ประธานในที่ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 การศึกษาพิเศษ
ณ ห้องประชุม5 ชั้น 1 ตึกอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • วันที่ 11 ตุลาคม 2561 
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. และคณะเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพ 
ณ ที่ทำการไปรษณีย์ สาขารองเมือง กรุงเทพมหานคร
 • วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายสาธิต จันทรังษี หรือ ลุงหมี มามอบเงิน 4.5 ล้านบาท ให้ผู้บริหารและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนปัญญานุกูล โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้รับมอบ และ ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมพิธีรับมอบดังกล่าว ณ กระทรวงศึกษาธิการ
 • วันที่ 24 กันยายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมประชุม โดย นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 12/2561
 • วันที่ 19 กันยายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ดำเนินรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 36/2561
 • วันที่ 18 กันยายน 2561 รายการ Five Focus เผยแพร่วีดีทัศน์ ตอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี 
โดย ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยียมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ด้วยการถอดบทเรียนจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เพื่อเริ่มนำร่องที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ก่อนที่จะมีการขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆต่อไป
 • วันที่ 13 กันยายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ให้ขวัญกำลังใจ ในการรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดทำบันทึกข้อตกลง และนายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าวเปิดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการบริจาคที่ดินและการก่อสร้างอาคารโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) ระหว่าง นางสาวปนัดดา อยู่วิทยา กับ โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. ณ โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) จังหวัดชลบุรี1 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก1 วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า “ตามรอยพระบารมี 17 ปี สมเด็จย่า” และกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยเหลือการศึกษาของเด็กพิการ เพื่อถวายเป็นราชสักการะ และรำลึกถึงดวงพระวิญาณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงคุณูปการต่องานพัฒนาคนพิการไทย ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่1 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ประธานในที่ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 การศึกษาพิเศษ
ณ ห้องประชุม5 ชั้น 1 ตึกอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ1 วันที่ 11 ตุลาคม 2561 
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. และคณะเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพ 
ณ ที่ทำการไปรษณีย์ สาขารองเมือง กรุงเทพมหานคร1 วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายสาธิต จันทรังษี หรือ ลุงหมี มามอบเงิน 4.5 ล้านบาท ให้ผู้บริหารและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนปัญญานุกูล โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้รับมอบ และ ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมพิธีรับมอบดังกล่าว ณ กระทรวงศึกษาธิการ2 วันที่ 24 กันยายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เข้าร่วมประชุม โดย นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 12/25613 วันที่ 19 กันยายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ดำเนินรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 36/25614 วันที่ 18 กันยายน 2561 รายการ Five Focus เผยแพร่วีดีทัศน์ ตอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี 
โดย ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ตรวจเยียมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ด้วยการถอดบทเรียนจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เพื่อเริ่มนำร่องที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ก่อนที่จะมีการขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆต่อไป5 วันที่ 13 กันยายน 2561 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ลงพื้นที่ให้ขวัญกำลังใจ ในการรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์6
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูข่าวทั้งหมด
bullet ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  โดย  admin  เมื่อวันที่  2018-09-27

bullet ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  โดย  admin  เมื่อวันที่  2018-09-24


facebook สศศ.
facebook การศึกษาสำหรับคนพิการไทย
SEB Newsสพฐ.จัดนิทรรศการลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวนำสู่คุณภาพ สศศ.เตรียมความพร้อมรับสมัครสอบครูผู้ช่วย


@แก้วกัลยาหน้า1แก้วกัลยาหน้า2แก้วกัลยา

ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส


`E-Brochure

`E-Journal

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Smart Obec

e-office สศศ.

OBEC TV

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

หนังสือเสียงระบบ Daisy (Audio and full text)โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ สศศ.

หนังสือเสียงระบบ Daisy (Audio and full text) โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ สศศ.

MOU โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศไทย

ปี 2559 ปีแห้งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

ปี 2559 ปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

อี ที วี

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา

ลิงค์กิจกรรมเด่น สพฐ.


Visitor Statistics
» 5 Online
» 550 Today
» 664 Yesterday
» 2682 Week
» 7910 Month
» 112737 Year
» 112737 Total
Record: 15376 (27.08.2018)
เริ่มนับตั้งแต่ ๐๕/๐๖/๒๕๖๑.

แผนที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ข่าวสารจากกลุ่มเครือข่ายดูข่าวทั้งหมด


ข่าวรับสมัครงานดูข่าวทั้งหมดฟีดข่าวจาก สพฐ.


ข่าวประชาสัมพันธ์/สื่อวีดีทัศน์

ประชุมนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการฯ เกี่ยวกับรายงานจำนวนนักเรียน วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 live

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบริจาคที่ดินและการก่อสร้างอาคาร โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

รายการ พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2561 ประจำวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

รายการ พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 36/2561 ประจำวันพุธที่ 19 กันยายน 2561

แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)

นายสาธิต จันทะรังสี (((ลุงหมี))) เปลี่ยนจากผู้รับ เป็นผู้ให้ กับ "โครงการปันน้ำใจให้น้อง โรงเรียนปัญญานุกูล 48 แห่งทั่วประเทศ"

อัศจรรย์การศึกษาพิเศษ ตอน ศาสตร์ของพ่อ อยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30

อัศจรรย์การศึกษาพิเศษ ตอน กีฬาสร้างอาชีพ โรงเรียนโสตศึกษาปราจีนบุรี

วีดีทัศน์การดำเนินงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ

สรุปย่อ พรบ. การศึกษาสำหรับคนพิการ 2551

180523 Special Olympics Young Athletes @ ศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาคร